Nasza strona jest obecnie poddawana pracom konserwacyjnym oraz aktualizacji.
Niektóre funkcje mogą być niedostępne.

O nas

Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie to najnowszy i najbardziej innowacyjny kompleks rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Precyzyjnie opracowana oferta ZAZ-u to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw Regionu, a przede wszystkim Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Obiekt powstał z myślą o absolwentach Goleniowskiej Szkoły Specjalnej. Zatrudnienie znalazło tutaj ponad 70 osób z niepełnosprawnościami, a dochody z prowadzonej działalności przeznaczone są na ich rehabilitację oraz rozwój.

Działalność ZAZ-u skutecznie zapobiega wykluczeniu społecznemu. Praca osób niepełnosprawnych, ich wykształcenie i starania mają szansę zostać zauważone, docenione i odpowiednio wynagrodzone. Przedsiębiorcy, korzystający z usług zakładu, przyczyniają się tym samym do postrzegania pracownika z niepełnosprawnością jako osoby odpowiedzialnej, kompetentnej, zaangażowanej i potrzebnej na rynku pracy.

ZAZ Goleniów rozpoczął swoją działalność w styczniu 2019 r. Nadzór nad działalnością ZAZ-u sprawuje Burmistrz Gminy Goleniów. Wsparcie Gminy, PFRON-u i Województwa Zachodniopomorskiego oraz realizowanie założeń ekonomii społecznej powoduje, że przedsiębiorstwa korzystające z usług ZAZ-u, poza spełnianiem misji wspierania osób z niepełnosprawnościami, mogą liczyć na wymierne korzyści finansowe w postaci ulg i odpisów, jednocześnie podnosząc swój prestiż przez dobre praktyki, odpowiedzialność w biznesie i społeczne zaangażowanie.