O projekcie

UE

O PROJEKCIE

Budowa i wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej zlokalizowanego w Goleniowskim Parku Przemysłowym, gm. Goleniów, woj. Zachodniopomorskie. Potencjał gospodarczo-rozwojowy GPP umożliwia optymistyczną prognozę funkcjonowania ZAZ z uwagi na bezpośrednią lokalizację zakładu na terenie Parku. Celem budowy obiektu ZAZ będzie wsparcie procesów usamodzielniania się osób niepełnosprawnych osób niepełnosprawnych poprzez:

  1. dostosowanie do ich potrzeb infrastruktury społecznej
  2. poprawę warunków usług publicznych świadczonych na ich rzecz

 

Działalność ZAZ wspierać będzie zatrudnienie i rehabilitację, co docelowo służyć będzie przygotowaniu osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy i prowadzenia niezależnego życia poza ZAZ. Zakończenie realizacji nastąpiło w grudniu 2018 r., następnie Gm. Goleniów doprowadziła do powołania Samorządowego Zakładu Budżetowego, prowadzącego jednostkę w czasie organizacji zakładu, zatwierdzenia i nadania statusu ZAZ, działalności początkowej.

Rozpoczęcie formalnej i zgodnej z ustawą działalności ZAZ nastąpiło po uzyskaniu statusu od Wojewody – XII.2019 r. W wyniku wdrożenia przedsięwzięcia, docelowo zostało utworzonych ogółem 150 miejsc pracy, w tym 115 dla ON (stopień znaczny i umiarkowany). Inwestycja swoim oddziaływaniem obejmie środkowo-zachodni region WZP, w szczególności Pow. Goleniowski. Realizacja projektu wpisuje się, a w konsekwencji przyczynia do powstania nowej infrastruktury, uzupełnia aktualnie funkcjonujący w powiecie system wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, potęgując komplementarność działań między różnymi instytucjami i organizacjami. Przedsięwzięcie nie wymaga dodatkowych działań w celu jego pełnego wykorzystania. Zasoby techniczne, kadrowe i wiedza gwarantujące uruchomienie funkcjonowania infrastruktury po zakończeniu projektu.

 

SZCZEGÓŁY POD LINKIEM:
https://mapadotacji.gov.pl/projekty/774303/

NAZWA BENEFICJENTA

GMINA GOLENIÓW
Województwo 
zachodniopomorskie
Powiat goleniowski

WARTOŚĆ PROJEKTU

18 057 721,96 zł

DOFINANSOWANIE
Z UE

9 000 000,00 zł

PROGRAM

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 
2014-2020


DZIAŁANIE

9.2. Infrastruktura społeczna

FUNDUSZ

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego

PERSPEKTYWA

2014 - 2020