Kooperacja

ZAZ Goleniów jest niezależnym i samodzielnym projektem.
Działając na rzecz wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, podjęliśmy czynności promujące i wspierające ZAZ-y w całej Polsce.

 

Naszym założeniem jest wymiana wiedzy i doświadczeń, wspólna promocja usług i produktów oraz współpraca polegająca na zaopatrywaniu się, w możliwie największym stopniu, w innych Zakładach Aktywności Zawodowej.