Dla przedsiębiorców

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacja o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON po dniu
1 października 2018 roku i konieczności złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat oraz możliwości odwołania tego oświadczenia.

Dokumenty do pobrania:

Zasady obniżenia wpłat na PFRON:

Przykład INF-U:

Rezygnacja z zamiaru korzystania z prawa
do obniżenia wpłat na PFRON: